Sorarlar Birgün
Neyin var neyin yok dert etme gönül
Seni alır senden sorarlar birgün
Altındır akçadır mülkten saraydan
Adı geçmez aklın yorarlar birgün

Bu dünya bir handır gelir gidersin
Han hancının hanı konar göçersin
Yolcu yolda gerek derler çıkarsın
Adını kayıttan silerler birgün

Ali Rıza'm, devri devran dönenler
Ovadan yaylaya çıkıp inenler
Hani nerde biden önce gelenler
Soyurur bir beze sararlar birgün

M.M.K.
S.138